Sponsoring: 

Als vereniging zijn we mede afhankelijk van onze sponsoren.

We zijn daarom zeer content met de bedrijven en donateurs die ons sponsoren.
We willen de bedrijven hartelijk danken voor hun betrokkenheid en financiële bijdrage.
Wilt u ook sponsor worden?
Neem dan contact op met: voorzitter-seta@kpnmail.nl