Wedstrijdverslagen v.v. SETA 2: 

25 maart 2017:  WVV 2 - v.v. SETA 2